POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

Projekty domów broker rzeszów, działki budowlane w Rzeszowie

Numer identyfikacyjny: 332


Rodzaj: Budowlana,

Opis:

Projekt domu - 10 reguł dobrego wyboru

Dom buduje się zwykle raz w życiu, a tylko niewielu inwestorów to ludzie „z branży”. Aby ich przedsięwzięcie było udane muszą podjąć szereg decyzji z dziedzin dotąd mało lub zupełnie nieznanych.

Oto krótki przewodnik dla stawiających pierwsze kroki na drodze do własnego domu. Jednocześnie przygotowujemy rozwinięcie i kontynuację zasygnalizowanych skrótowo tematów.

Dziesięć reguł dobrego wyboru:

 • Po pierwsze – działka
  Punktem wyjścia przy wyborze projektu jest działka: jej położenie, otoczenie, wielkość, kształt, uformowanie terenu, usytuowanie w stosunku do stron świata i drogi dojazdowej, uzbrojenie (sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa itp.).
 • Po drugie – warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Charakter architektury, gabaryty bryły i sposób jej wkomponowania w otoczenie w dużym stopniu zależą od postanowień właściwych organów władzy, zawartych w decyzji o warunkach zabudowy (WZ) lub w miejscowym planie zagospodarowania terenu.
 • Po trzecie – źródła finansowania
  Ocena możliwości finansowych (kredyt, oszczędności, własny wkład pracy) pozwala wybrać optymalny system realizacji budowy (gospodarczy lub zlecony) oraz ustalić perspektywę wykończenia, wyposażenia domu i zagospodarowania jego otoczenia.
 • Po czwarte – wielkość domu
  Powierzchnia domu zależy od możliwości finansowych inwestora (należy brać pod uwagę nie tylko koszty inwestycji ale także eksploatacji domu w przyszłości !), ilości członków gospodarstwa domowego oraz od ich aktualnych i przewidywanych potrzeb.
 • Po piąte – układ funkcjonalny
  Dom parterowy czy z użytkowym poddaszem, z otwartą kuchnią czy z zamkniętymi pomieszczeniami, z jedną czy dwoma łazienkami… – wszystko to zależy od stylu życia, wieku, stanu zdrowia i wzajemnych stosunków domowników oraz od ich oczekiwań.
 • Po szóste – rozwiązania architektoniczne
  Wygląd domu, kolorystyka i detale architektoniczne (jeśli tylko spełniają wymogi, o których mowa w p.2) mogą być wyrazem indywidualnych upodobań estetycznych inwestora i realizacją jego własnej wizji organizacji przestrzeni.
 • Po siódme – konstrukcja i technologia
  Dom murowany czy szkieletowy, o konstrukcji drewnianej czy żelbetowej… - technologie i materiały zastosowane w projekcie mają wpływ na tempo i koszty budowy, możliwości przebudowy w przyszłości. charakterystykę cieplną i mikroklimat wnętrz.
 • Po ósme – instalacje wewnętrzne
  Wielkość kotłowni i rodzaj paliwa, korzystanie z alternatywnych źródeł energii czy całkowita zależność od zewnętrznych dostawców wody, prądu gazu… - decyzje w tych kwestiach wpływają na komfort mieszkania oraz koszty jego utrzymania .
 • Po dziewiąte – energooszczędność, ekologia i zdrowie
  Ekologiczne technologie, jakość i rodzime pochodzenie użytych w projekcie materiałów, ciepłochronność budynku są wyznacznikami oceny jego energochłonności, wpływu inwestycji na środowisko oraz jakości życia i zdrowia domowników.
 • Po dziesiąte – zmiany w projekcie
  Istnieje możliwość wprowadzania zmian w projekcie gotowym tak, aby jak najlepiej dopasować go do oczekiwań inwestora. Rozwiązanie takie jest w zdecydowanej większości przypadków tańsze niż zamówienie projektu indywidualnego.

UWAGA: Możemy opracować projekt indywidualny na podstawie wskazanego projektu gotowego, jeśli szczególne okoliczności (nietypowy kształt działki czy potrzeby inwestora) uniemożliwiają wybór odpowiedniego projektu z naszej oferty.

Każdemu projektowi z naszej oferty odpowiada opracowanie w postaci kompletu 4 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z 3 części :

 • część architektoniczna:
  • rzuty parteru i pozostałych kondygnacji- pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych
  • rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
  • aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych)
  • rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien
  • przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu
  • elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków
  • zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania
 • część konstrukcyjna: zawiera obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (przekroje wieńców, nadproży), zestawienia np. stali.


Część architektoniczna i konstrukcyjna mają wspólny opis techniczny, który informuje o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z zestawieniem jego powierzchni i kubatury, także o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych.

 • część instalacyjna: zawiera rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań.


Wszystkie nasze rzuty, przekroje i elewacje są w skali 1:50!


Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby projektantów, którzy go opracowali.

Do projektu dodajemy bezpłatnie:

 • poradnik dla budujących Dom Energooszczędny,
 • elegancki segregator do przechowywania dokumentacji projektowej
 • zestawienie materiałów budowlanych i konstrukcyjnych
 • dziennik budowy

Na życzenie inwestora wydajemy bezpłatnie:

 • tablicę informacyjną na budowę - po otrzymaniu projektu domu i wypełnieniu ankiety
 • zgodę na zmiany
 • katalog z projektami domów dla Twoich bliskich

Dziennik budowy

Rozpoczynając budowę własnego domu należy pamiętać o dzienniku budowy. Prawo budowlane nakazuje jego prowadzenie; przepisy wykonawcze w tej sprawie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy (…), tablicy informacyjnej (…) Dz. U. Nr 108 poz. 953.

Jest to dokument przeznaczony do chronologicznej rejestracji przebiegu budowy oraz wszelkich okoliczności zachodzących w jej toku i mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonywania robót budowlanych; wpisów dokonywać mogą: projektant, kierownik budowy, inwestor i pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie.

Dziennik Budowy Broker jest zgodny z wymogami zawartymi w w/w ustawie i jest dodawany bezpłatnie do każdej zamówionej dokumentacji projektowej.

Tablica budowlana

Tablica budowlana jest elementem niezbędnym na każdej rozpoczynającej się inwestycji. Musi być ona zamocowana w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej i musi wisieć przez cały okres trwania budowy domu.

Wygląd tablicy budowlanej spełnia wymogi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2002r., Dz.U.Nr 108 poz. 953, które określa jej wielkość, kolor oraz dane, które powinny się na niej znaleźć, takie jak dane Inwestora, nr pozwolenia na budowę, nazwisko kierownika budowy, telefony alarmowe.

 

 

Mapka:
Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Kredyty | Kontakt